Döner Sermaye İşletmesi
​Kamil BUDAK

Sayman


Döner Sermaye İşletmesi Personel Listesi

ADI-SOYADIÜNVANI-GÖREVİGÖREV YERİTELEFONU
Kamil BUDAKSaymanİl Müdürlüğü0 (422) 238 01 48-49/440
Mustafa ALTINSUYUTeknikerİl Müdürlüğü0 (422) 238 01 48-49/409
A.Mustafa BULUT
Programcıİl Müdürlüğü0 (422) 238 01 48-49/409
Mehmet ŞENBilgisayar İşletmeniİl Müdürlüğü0 (422) 238 01 48-49/409
Mehmet İŞLER                  Teknisyen-Sayman Mutemediİl Müdürlüğü0 (422) 323 33 77
Savaş SAYİL                           Teknisyen-Sayman MutemediAkçadağ İlçe Müdürlüğü0 (422) 417 23 75
Gürbüz KIZILBAĞLI        Memur-Sayman MutemediArapgir İlçe Müdürlüğü0 (422) 811 30 11
Cafer KARAKAYA           VHKİ-Sayman MutemediArguvan İlçe Müdürlüğü0 (422) 771 20 14
Veysel HASKUL               Bilg.İşl.-Sayman MutemediBattalgazi İlçe Müdürlüğü0 (422) 841 23 58
Y.Özgü TATLICI              Vet.Hek.-Sayman MutemediBattalgazi İlçe Müdürlüğü0 (422) 841 23 58
Fatma GÜZEL                   Teknisyen-Sayman MutemediDoğanşehir İlçe Müdürlüğü0 (422) 517 10 36
H.Güzel ERCAN               Tekniker-Sayman MutemediDarende İlçe Müdürlüğü0 (422) 615 10 56
Tarık BORUCUZir.Müh.-Sayman MutemediDoğanyol İlçe Müdürlüğü0 (422) 881 64 20
Ender ERDURZir.Müh.-Sayman MutemediHekimhan İlçe Müdürlüğü0 (422) 713 10 08
M.İbrahim KOCAMAZ     Bilg.İşlt.-Sayman MutemediKale İlçe Müdürlüğü0 (422) 861 62 73
G.Duygu ÇELİKER           Zir. Müh-Sayman MutemediKuluncak İlçe Müdürlüğü0 (422) 681 22 14
Ahmet YAVUZ                  Teknisyen-Sayman MutemediPütürge İlçe Müdürlüğü0 (422) 561 20 14
Atilla ASLAN                    Teknisyen-Sayman MutemediYazıhan İlçe Müdürlüğü0 (422) 751 42 10
B.Eşref VAROL                 Teknisyen-Sayman MutemediYeşilyurt İlçe Müdürlüğü0 (422) 481 28 96
Recep DEMİRCİ                Teknisyen-Sayman MutemediYeşilyurt İlçe Müdürlüğü0 (422) 481 28 96
Vahap AYTÜRK               Vet.Hek.-Sayman MutemediYeşilyurt İlçe Müdürlüğü0 (422) 481 28 96
Ali HELVACI                    Vet.Hek.-Sayman MutemediYeşilyurt İlçe Müdürlüğü0 (422) 481 28 96
Mustafa SARICI                Vet.Hek.-Sayman MutemediYeşilyurt İlçe Müdürlüğü0 (422) 481 28 96


Döner Sermaye İşletmesinin Görevleri

 

 1. İşletmenin gelirlerinin tahakkuku, takibi ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerin yürütülmesi;
 2. İşletmenin bütçesini, hesaplarını, bilançolarını hazırlamak, düzenlemek ve diğer iş ve işlemlerini yapmak;
 3. İşletmenin sorumluluk alanında bulunan her türlü mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirmek ve ödeme emirlerini düzenlemek;
 4. İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, Taşınır Mal Yönetmeliği esasları çerçevesinde İşletmenin taşınır mal kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek;
 5. Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış işleri ise 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 15/06/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini yapmak;
 6. İşletmenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; işletme bütçesine, kullanılabilir ödenek tutarına ve mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünün yapılması;
 7. Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe yapmak,
 8. 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanuna göre kurulan veya kurulacak döner sermayeli işletmelerin malî ve idarî işlemleri ile elde edilen kârdan üretimi teşvik primi dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara göre Üretimi Teşvik Primi dağıtmak;
 9. Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
   
''