Şube Müdürlükleri

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube ​Müdürlüğü

​​


Demet KÖKSAL

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağğı Şube Müdürü​​ V.

ÖZGEÇMİŞ​

Adı SoyadıDemet KÖKSAL
Doğum Yeri ve TarihiMalatya 01.04.1982
Eğitim DurumuLisans: Ziraat Fakültesi 2000-2004
Yabancı DilOrta Derece İngilizce
Bilgisayar Kullanımıİyi derecede Office Programları
Çalışma Hayatı2005-2009 = Doğanşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi
2010-2018 = Yazıhan İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi
30 Temmuz 2018 Tarihi İtibariye Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili
Medeni DurumEvli 1 Çocuk Annesi


BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

b) Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,

c) İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,

ç) Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,

d) Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

e) Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,

f) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,

g) İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,

ğ) İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

h) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,

ı) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

i) Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,

j) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

k) Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

l) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,

m) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,

n) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

o) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

ö) İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,

p) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

r) İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

s) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

ş) Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

t) Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,

u) İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

ü) Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.

v) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

y) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

z) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

aa) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

bb) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ 

ADI SOYADIÜNVANIİŞ TELEFONUDAHİLİ
Demet KÖKSAL
Şube Müdür V.
0 (422) 238 01 47-48309
Mustafa ÇELİKMühendis0 (422) 238 01 47-48315
Haşim KARTAL
Mühendis0 (422) 238 01 47-48303
Ali GÜLCANMühendis0 (422) 238 01 47-48303
Ahmet DOĞAN ŞAHİN
Tekniker0 (422) 238 01 47-48303
Şevket FİDAN
Mühendis0 (422) 238 01 47-48304
​Abdulkerim HANCI
​Mühendis
​0 (422) 238 01 47-48
Nebahat KALKAN
Tekniker0 (422) 238 01 47-48304
Esbat KURTMühendis0 (422) 238 01 47-48305
Ege DENİZTekniker0 (422) 238 01 47-48305
Sedat USLUMühendis0 (422) 238 01 47-48306
Ahmet BİRİMühendis0 (422) 238 01 47-48306
Recep SARULTekniker0 (422) 238 01 47-48307
Suat CANTÜRKMühendis0 (422) 238 01 47-48308
Badin KILIÇ
Mühendis0 (422) 238 01 47-48308
​Türkan COŞAR
​Mühendis
​0 422 238 01 47 - 48
​304
M. Naci ERTAN
Tekniker0 (422) 238 01 47-48308
Neslihan ÖZKARABULUT
Mühendis
0 (422) 238 01 47-48
304
Serkan KARABEL
Sözleşmeli0 (422) 238 01 47-48310
M.Akif CANAL
Mühendis0 (422) 238 01 47-48314
Ali BİRİ
Tekniker0 (422) 238 01 47-48314
Ahmet ÇETİNTAŞMühendis0 (422) 238 01 47-48311
Taner ERDOĞANMühendis0 (422) 238 01 47-48311
İlker KAHRAMANMühendis0 (422) 238 01 47-48311
​Koray KAN​Mühendis​0 (422) 238 01 47-48​315
​Niyazi ÖZAY​Tekniker​0 (422) 238 01 47-48​​​303
Mahmut SONKAYAMühendis0 (422) 323 33 77Emeksiz
İhsan GÜNGÖREN
Mühendis0 (422) 323 33 77Emeksiz
Mehmet İŞLERTeknisyen0 (422) 323 33 77Emeksiz
Fehmi YILMAZTeknisyen0 (422) 323 33 77Emeksiz​Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

​​
Dr.Selami AYGEN
Şube Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

b) Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c) Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

ç) Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

d) Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

e) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

f) Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

g) İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

ğ) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

h) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

ı) Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

i) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

j) Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

k) İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

l) Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

m) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

n) Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

o) Hayvancılık üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

ö) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

p) İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler ve türevleri ile bunlarla iştigal eden işletme ve tesislerle ilgili iş ve işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslar ve yetkiler doğrultusunda yürütmek,

r) Kombina ve mezbahalarda görev yapan resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlendirmelerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunları mevzuatta belirlenmiş görevlerini yerine getirmeleri yönüyle denetlemek.

s) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

ş) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​


HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIÜNVANIİŞ TELEFONUDÂHİLİ
​Zeki SADAK​Şube Müdürü0 422 238 01 47 - 48​102​
Ergün KOŞARVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48103
Selami AYGENVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48111
Cengiztopel YURTSEVENVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48104
Şahin İLHANVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48104
Arif ÖZTEKİN
Veteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48105
Osman YILDIRIM
Veteriner Hekim
0 422 238 01 47 - 48105
​Nazmi DEMİR
​Veteriner Hekim
​0 422 238 01 47 - 48
​105
Aydan DURSUNVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48106
A.Özkan CÜREOĞLUVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48110
M.Emin YURTSEVENVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48107
Fikri TOSUN
​Veteriner Hekim​0 (422) 238 01 47-48​​107
​İpek HİSOĞLU
​Veteriner Hekim
​0 422 238 01 47 - 48
​111
​Şükran AYDIN​Mühendis​0 (422) 238 01 47-48​​110
Güven ÖZCEYHANTekniker0 422 238 01 47 - 48108
Yüksel UZUNTekniker0 422 238 01 47 - 48108
Ersöz ALBAYRAKTeknisyen0 422 238 01 47 - 48109
Şener KELEŞMemur0 422 238 01 47 - 48109​Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

​​

Şevket BAŞYİĞİT

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü​


ÖZGEÇMİŞ

ADI SOYADIŞevket BAŞYİĞİT
ÜNVANIŞube Müdürü
TELEFON0 (422) 238 14 34   -    0 (422) 238 01 48
E-POSTAsevket.basyigit@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİÇelikhan - 1972
EĞİTİM DURUMULİSE      : Eskimalatya Lisesi
LİSANS : Ankara Üniversitesi - Veteriner Fakültesi
YABANCI DİLOrta Derecede İngilizce, Arapça
BİLGİSAYAROfis Programları – Web Arayüz
ÇALIŞMA HAYATI1997 – 1999 Kırıkkale – MEB - Öğretmen
1999 – 2001 Askerlik – Yedek Subay
2001 – 2002 Kırıkkale – MEB - Öğretmen
2002-2004 Felahiye İlçe Tarım Müdürlüğü (Vet.Hekim)             
2004-2006 İncesu İlçe Tarım Müdürlüğü (Vet.Hekim)               
2006-2007 Darende İlçe Tarım Müdürlüğü (Vet.Hekim)            
2007-2010 Battalgazi İlçe Tarım Müdürlüğü (İlçe Müdürü)        
2010-2013 Kahta İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü  
2013 Malatya Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
MEDENİ DURUMUEvli - 3 Çocuk Babası


KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

a) İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

b) İl yayım programlarının görev alanları ile ilgili kısmını hazırlamak ve program gerçekleşmelerini izlemekle görevli ildeki diğer şube müdürlükleri ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak; ilin yayım programını ildeki tarımsal sorunların çözümüne ve belirlenen hedeflere ulaşacak şekilde hazırlamak, ilin yayım programının ve programlarla ilgili gerçekleşmelerin Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

ç) İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

d) İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,

e) Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

f) İstatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

g) Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

ğ) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek ve tarım sigortası uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

h) Afete uğrayan çiftçilerin hasar tespit çalışmalarını yapmak ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ı) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Bakanlığımızla ile ilgili çalışmaları yürütmek.

i) Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

j) Afete uğrayan çiftçilerle ilgili yapılabilecek diğer mevzuat düzenlemeleri kapsamdaki çalışmaları yürütmek,

k) İl müdürlüğü faaliyetlerinde birden fazla şubeyi ilgilendiren konular başta olmak üzere şubeler arası koordinasyonu sağlamak,

l) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak,

m) Köy ve beldelerde istihdam edilen Tar-Gel personelinin yeni çalışma alanlarının planlanması, faaliyetleri, eğitimleri ve yer değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) Kırsal alanda yaşayan kadına yönelik ev ekonomisi konularında eğitim ve yayım çalışmalarını planlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

o) Kırsal alanda yaşayan kadınların tarımsal üretime katılımını sağlamak, eğitim ihtiyacına dayalı plan ve programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, fiziksel ve sosyal çevre ile olan ilişkilerini düzenlemek, kadının durumu ve sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözüm önerileri ortaya koymak, projeler geliştirmek ve uygulamak.

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


​KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIÜNVANIİŞ TELEFONUDÂHİLİ
Şevket BAŞYİĞİTŞube Müdürü​​0 422 238 01 47 - 48219
​Çetin ESEN​​Mühendis​0 (422) 238 01 47-48​​222
Şahin ÇELİKMühendis0 422 238 01 47 - 48223
Fevzi ÇİÇEKMühendis0 422 238 01 47 - 48224
İlhami POLATMühendis0 422 238 01 47 - 48221
Yücel YANGÖZGÜLMühendis0 422 238 01 47 - 48224
Gül ERMİŞ
Mühendis0 422 238 01 47 - 48218
​Banu ŞENTÜRK BUDAK
​Mühendis
​0 422 238 01 47 - 48
​224
Abdulazim GÜRMühendis0 422 238 01 47 - 48220
Hamza GEÇERMühendis0 422 238 01 47 - 48220
​Canan OMAÇ
​Mühendis
​0 422 238 01 47 - 48
​223
Necdet CANSUNAR
Ekonomist0 422 238 01 47 - 48221
Aslı YURTSEVENİstatistikçi0 422 238 01 47 - 48218
Ayşe BEKENSosyolog0 422 238 01 47 - 48218
Orhan CANTekniker0 422 238 01 47 - 48222
Bülent YILDIRANTekniker0 422 238 01 47 - 48333
Mehmet KAYATekniker0 422 238 01 47 - 48222
Orhan TÜRKER
Tekniker0 422 238 01 47 - 48216
​Hayri KAMUR
​Tekniker
​0 422 238 01 47 - 48
​216
​Fahri GÜLLÜ
​Tekniker
​0 422 238 01 47 - 48
​405
Zehra ELBİR
Teknisyen0 422 238 01 47 - 48223
​Gülay OKTAY
​Memur
​0 422 238 01 47 - 48
​405

​ Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

​​

Ramazan ÇOLAK

Gıda ve Yem Şube Müdürü​


ÖZGEÇMİŞ
​​
ADI SOYADIRamazan ÇOLAK
ÜNVANIVeteriner Hekim
TELEFON0 (422) 238 14 34     -   0 (422) 238 01 48
E-POSTAramazan.colak@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİYeşilyurt /1977
EĞİTİM DURUMULİSE : Malatya Lisesi
LİSANS : Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  2001
YABANCI DİLİngilizce
BİLGİSAYAROfis Programları – Web Arayüz
ÇALIŞMA HAYATI2001-2003 Yılları arasında özel Veteriner Hekim
2003-2006 Yılları arasında İlimiz Doğanşehir İlçesi Gökçe Beldesinde Tarım Danışmanı-Veteriner Hekim
2006-2008 Yılları arasında Iğdır ili Karakoyunlu İlçe Tarım Müdürlüğünde Veteriner Hekim
2008-2009 'da Malatya İl Tarım Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim
2009-2014 Yılları arasında İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde Gıda Kontrolörü
2014 Yılı itibari ile halen İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürü
MEDENİ DURUMUEvli - 1 Çocuk Babası


GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) Gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

ç) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,

d) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,

e) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,

f) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

g) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

ğ) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ


ADI SOYADIÜNVANIİŞ TELEFONUDAHİLİ
Ramazan ÇOLAKŞube Müdürü0 422 238 01 47-48400
Hasan ŞAHİNZiraat Müh. 0 422 238 01 47-48414
Ferhan YURTSEVENKimya Müh. 0 422 238 01 47-48411
Atilla ÇELİKGıda Müh. 0 422 238 01 47-48417
Selma ÖZTÜRKGıda Müh. 0 422 238 01 47-48419
Gülsemin ERNİMVet.Hek.0 422 238 01 47-48419
Füsun DAĞDELENGıda Müh. 0 422 238 01 47-48198
Lider YÖNTÜRKVet.Hek.0 422 238 01 47-48412
Kemal ÇIPLAKZiraat Müh. 0 422 238 01 47-48416
Meral CANBAYGıda Müh. 0 422 238 01 47-48414
Türkan ERDOĞANZiraat Müh. 0 422 238 01 47-48431
Pınar YILDIZ
Vet.Hek.0 422 238 01 47-48411
​Gülhan ŞİMŞEK
​Vet.Hek.
​Elmas KARALÖSE
​Vet.Hek.
Şule SARICIGıda Müh. 0 422 238 01 47-48198
Turan Uğur İNCEVet.Hek.0 422 238 01 47-48416
Tülay AKICIVet.Hek.0 422 238 01 47-48412
A.Metin ÇOLOĞLUVet.Hek.0 422 238 01 47-48417
Şevket YİĞİTVet.Hek.0 422 238 01 47-48410
Mehmet YALÇINGıda Müh. 0 422 238 01 47-48410
Yakup ERENSu Ürün.Müh.0 422 238 01 47-48431
​Yılmaz BÜYÜKTAŞ
​Mühendis0 422 238 01 47-48​410
​Pınar Özge YEL
​Mühendis
0 422 238 01 47-48
​410
​Nihal YAMAN
​Gıda Müh.
0 422 238 01 47-48
​410
​Öznur YALVAÇ
​Gıda Müh.
0 422 238 01 47-48
​410
​Sevil Ayça BURAK
​Mühendis0 422 238 01 47-48​410
​Dilek BAĞLI
​Mühendis0 422 238 01 47-48​410
​Burçin AYDOĞAN ŞAHİN
​Gıda Müh.
0 422 238 01 47-48
​410
Turgay KARACİK
Vet.Sağ.Tek.0 422 238 01 47-48415
Kemal DEMİR
Tekniker0 422 238 01 47-48415
​Halit ALÇİN
​Teknisyen
Gökhan ÖZDUMANÇev.Sağ.Tek.0 422 238 01 47-48413
Sema ÇAKIR AKTAŞMemur0 422 238 01 47-48197
Hakan DÖNERMemur (4/c)0 422 238 01 47-48197​Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

​​

Esr​a BAYIR

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı 

Şube Müdürü​


ÖZGEÇMİŞADI SOYADIEsra BAYIR
ÜNVANIArazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü
TELEFON0 (422)238 14 34 - 0 (422) 238 01 48
E-POSTAesra.bayir@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİİstanbul 1961
EĞİTİM DURUMUAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
YABANCI DİLİngilizce
BİLGİSAYARWord, Excel, Power-Point
ÇALIŞMA HAYATI1988-1989 Süt Endüstrisi Kurumu Lalahan süt Fabrikası-Mühendis
 1989-1993 SEK Genel Müdürlüğü Tedarik ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı- Mühendis
 1993-1996  SEK Genel Müdürlüğü Tedarik ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı- Şef
 1996-2004 Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü-Mühendis
 2004-2011 Isparta Tarım İl Müdürlüğü - Proje İstatistik Şube Müdürü
 2011-2012 Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü -Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü
 2012 -        Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü - Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü
MEDENİ DURUMUEvli - 1 Çocuk Sahibi


ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ


a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,

b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,

c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,

ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,

d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,

f) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

g) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,

h) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,

ı) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,

i) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak,

j) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,

k) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak

l) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,

m) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,

n) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

o) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,

ö) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,

p) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,

r) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,

s) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,

ş) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

t) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,

u) İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.

ü) Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek.

v) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgi ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

y) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla, yapılacak müracaatların ilk değerlendirmesini ve uygun görülenler için yer seçimi ön çalışmalarını yapmak,

z) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek, komisyonlar oluşturmak, teknik destek sağlamak ve çalışmaları koordine etmek,

aa) Kurulmuş tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin uygulamalarını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek,

bb) Su kaynaklarının, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğe karşı korunması ve su kalitesinin izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

cc) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında köy gelişim alanlarını belirlemek, köy imar planlarını ve altyapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

çç) 3083 sayılı Kanun kapsamındaki uygulama alanlarında, zorunluluk hali ve Kanunun amaçları gözetilerek yürütülen tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanım izinleri, satışlar, şerhler ve tahsis işlemlerini yürütmek,

dd) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

ee) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,

ff) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,

gg) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,

ğğ) 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,

hh) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ıı) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

ii) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,

jj) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,

kk) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ll) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

mm) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,

nn) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,

oo) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,

öö) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

pp) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,

rr) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,

ss) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,"

şş) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARIMSAL ALTYAPI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIUNVANIİŞ TELEFONUDAHİLİ TELEFONU
Esra BAYIRŞube Müdürü0 422 238 01 47 - 48323
İbrahim GÜRMühendis0 422 238 01 47 - 48318
Mehmet SEVİM
Mühendis0 422 238 01 47 - 48321
​Mehmet SİVASLIOĞLU
​Mühendis
0 422 238 01 47 - 48
​362
​Tuncay ALTUNOĞLU
​Mühendis
0 422 238 01 47 - 48
​322
Doğu KILIÇASLAN
Mühendis0 422 238 01 47 - 48325
Bayram KARAAHMETOĞLUMühendis0 422 238 01 47 - 48320
Abuzer ÖZBULUTMühendis0 422 238 01 47 - 48320
Hülya ARSLANMühendis0 422 238 01 47 - 48327
​İhsan ŞEN
​Mühendis
​0 422 238 01 47 - 48
Yasemin ÖNERMühendis0 422 238 01 47 - 48327
Çağlar TORUN
Mühendis0 422 238 01 47 - 48326
Dürdane YILMAZ
Mühendis
0 422 238 01 47 - 48319
​Tuba KARDAN
Mühendis0 422 238 01 47 - 48325
Ayşe DOĞAN
Mühendis0 422 238 01 47 - 48326
Basri DAĞDELEN
​Mühendis
​0 422 238 01 47 - 48​326
​Fikret YAZGAN
​Mühendis
​​0 422 238 01 47 - 48
​430
​Sevgi ELMAS
​Mühendis
​​0 422 238 01 47 - 48
​362
Hasan Basri GÜNAL
Biyolog
0 422 238 01 47 - 48430
​Yasemin Tuba TEKGÜL
​Biyolog
​0 422 238 01 47 - 48
​324
Mehmet ŞENBAY
Biyolog
0 422 238 01 47 - 48430
Oktay TATLICI
Tekniker
0 422 238 01 47 - 48408
​Bülent TÜRKASLAN
​Tekniker
0 422 238 01 47 - 48
​430
​İ.Işık SEKMEN
​Tekniker
​0 422 238 01 47 - 48
​324
Osman Avni İKİNCİ
Tekniker
0 422 238 01 47 - 48318
​Semih GELİRLİ
​Bil.İşl.
​0 422 238 01 47 - 48
​430
​Leyla GÜL
​Bil.Prog. - Usta
​0 422 238 01 47 - 48
​324​Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü​

​​

Tuncay ÇİFTÇİ

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü​​ 

ÖZGEÇMİŞ

ADI SOYADI
ÜNVANIÇayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü
TELEFON0 (422)238 14 34 - 0 (422) 238 01 48
E-POSTA
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
EĞİTİM DURUMU
YABANCI DİL
BİLGİSAYAR
ÇALIŞMA HAYATI
 
 

ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • Çayır, mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlak ve çayırların tespit, tahdit ve tahsisi ile ilgili programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak,
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla imar, ıslah ve ihya tedbirlerini almak, mevzuata uygun kullanımını temin etmek için gerekli program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda yapay mera kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Uygulanan ve uygulanacak olan projelerin personel, bütçe ve kredi ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılanması için programlar hazırlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak,
 • 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalışmalara katkı sağlamak,
 • İl genelinde, çayır ve mera ve yem bitkileri ile ilgili kurulan bilgi sistemlerine veri sağlamak,
 • Ülke hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdışı projeler hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, silaj yapımının yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak,
 • Kaba yem açığının kapatılabilmesi amacı ile verilen yem bitkileri desteklemelerine ilişkin teklifler geliştirmek takip etmek ve destekleme faaliyetlerini yürütmek,
 • Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yıllık yem bitkileri üretiminin artırılması ve yapay çayır mera tesislerinin kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bununla ilgili teşvik tedbirlerini almak ve uygulatmak,
 • Sulu ve kuru tarım alanlarında yem bitkileri ve ot ve üretimini geliştirmek için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki yem bitkileri ürünlerinde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
 • Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, yem bitkileri üretim desenlerini belirlemek,
 • Yem bitkileri üretiminde ürün kaybını en aza indirecek önleyici işlemlerde bulunmak,
 • İl genelinde yem bitkisi ekiliş alanları, kaba yem üretim miktarı, silaj üretim miktarı, yem bitkileri ekiliş maliyetleri gibi konularda istatistiki bilgileri derlemek,
 • İl genelinde ekilişi ve satışı yapılan yem bitkilerinin satış fiyatlarının takibini yapmak,
 • Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

​​ADI SOYADIUNVANIİŞ TELEFONUDAHİLİ TELEFONU
​Tuncay ÇİFTÇİ​Şube Müdürü0 422 238 01 47 - 48​309
Fikret ERCAN
Mühendis
0 422 238 01 47 - 48
​Oğuzhan UZUNOĞLU
​Mühendis
0 422 238 01 47 - 48
​Bilal BOZKURT
​Mühendis
0 422 238 01 47 - 48
​Hakan ERGÜL
​Mühendis
0 422 238 01 47 - 48
​Adem BOZKURT
​Mühendis
0 422 238 01 47 - 48
​Mehmet AKÇINAR
​Tekniker
0 422 238 01 47 - 48
​Tahsin BOYRAZ
​Tekniker
0 422 238 01 47 - 48
​Mirza KORKMAZ
​Bil.Prog. - Usta
0 422 238 01 47 - 48
​Sinan YILMAZ
​V.H.K.İ
0 422 238 01 47 - 48

 


Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

​​​

Ahmet ERKEK 

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

10.06.1954 tarihinde Elazığ merkez Işıkyolu (Pağnik) köyünde doğdu. İlkokulu Işıkyolu Köyü İlkokulunda okudu. Orta ve Lise Öğrenimini Elazığ İmam Hatip Lisesinde 1974-1975 Eğitim ve Öğretim yılında tamamladı.

1975 yılında Elazığ Müftülüğü emrinde İmam Hatip olarak ilk memuriyete başladı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Elazığ Or-Köy Müdürlüğüne atandı.

Sırası ile Elazığ İl Tarım Müdürlüğü, Elazığ Yem Sanayi A.Ş. Et ve Balık Kurumu Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve tekrar Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü emrine İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak atandı. Malatya İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu " Sevk ve İdare Bölümü" nü bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi "Kamu Yönetimi" Bölümünü bitirdi.

Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü emrinde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görevde iken, Bakanlıkça yapılan Rotasyon Uygulaması nedeni ile 02.12.2014 tarihinde Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine İdari ve Mali İşler Şube Müdürü kadrosuna atandı.

30.12.2016 tarihinde Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne ataması yapıldı.

Ahmet ERKEK Evli ve dört çocuk babasıdır.​


KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • 1163 sayılı kanun kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler, 5200 sayılı kanun kapsamındaki üretici birlikleri, 5996 sayılı kanun kapsamındaki yetiştirici birlikleri gibi tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek, bunlarla ilgili faaliyetleri yürütmek,
 • Çiftçilerin kooperatif veya birlik şeklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
 • Çeşitli kaynaklardan yararlanarak proje uygulayan kooperatiflerin takibini yapmak, projelerin başarıya ulaşması için yardımda bulunmak, destek olmak. Bakanlığımızdan kredi kullanan kooperatiflerin kredi takibi, ödeme, muacceliyet vs… işlemlerini yürütmek,
 • Görev alanı kapsamında İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,
 • Görev alanı kapsamında Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,
 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki kalkınma projelerinin ilgili kısımlarını (Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, Makine Ekipman ve Sulama) uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, Bakanlığın ilgili konularda hazırladığı plan ve programların uygulanmasını sağlamak,
 • Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
 • Görev alanı kapsamında İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
 • Bakanlığımızca uygulamaya konulan TARYAT (Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimi)  kapsamındaki tüm çalışmaları yapmak,
 • İPARD kapsamında TKDK İl Koordinatörlüğü ile ilgili İl Müdürlüğünü ilgilendiren çalışmaları ve yönetim otoritesi faaliyetlerini yürütmek,
 • Diğer mevzuat ve idare tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIÜNVANIİŞ TELEFONUDÂHİLİ
Ahmet ERKEKŞube Müdürü0 422 238 01 47 - 48401
Mehmet ALIŞIKMühendis0 422 238 01 47 - 48421
Cemal ALBAYRAKTekniker0 422 238 01 47 - 48421
Ahmet ALTIPARMAKTekniker0 422 238 01 47 - 48421
Mustafa TAŞDOĞANMühendis0 422 238 01 47 - 48425
Muammer YILDIRIM
Mühendis0 422 238 01 47 - 48425
​Bahattin DURAN
​Mühendis
Bilgihan AKKUŞVeteriner Hekim0 422 238 01 47 - 48425
Levent COŞKUN
Mühendis0 422 238 01 47 - 48424
​Mehmet BAŞAR
​Mühendis
Aynur YILDIRIMBilgisayar İşletmeni0 422 238 01 47 - 48420
Talat ÇOBANİşçi
0 422 238 01 47 - 48420​


​​Balıkçılık ve Su Ürünleri ​Şube Müdürlüğü​


Abdullah ÇELİK

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü

ÖZGEÇMİŞ

ADI SOYADIAbdullah ÇELİK
ÜNVANIBalıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü
TELEFON0(422)2381434 - 0(422)2380148
E-POSTAabdullah.celik@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİElazığ 03.09.1968
EĞİTİM DURUMUFırat Üniversitesi Veteriner Hekim Fakültesi
YABANCI DİLOrta
BİLGİSAYAROrta
ÇALIŞMA HAYATI2001-2010 Sivas- Ulaş Müdür Vekili
2010-2015 Tokat-Pazar İlçe Müdürü
MEDENİ DURUMUEvli ve 2 Çocuk Babası


BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ  

a) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

b) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

c) Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

ç) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

d) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

e) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

f) Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

g) Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek,

ğ) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

h) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

ı) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak

i) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak

j) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve iç su alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak,

k) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını takip ve kontrol etmek.

l) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek,

m) Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek ve denetlemek,

n) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek,

o) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak

ö) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak,

p) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADIÜNVANIİŞ TELEFONUDAHİLİ TELEFONU
​Abdullah ÇELİK​Şube Müdürü0 422 238 01 47 - 48​402
Akın BELGENSu Ürünleri Mühendisi0 422 238 01 47 - 48358
M.Hanifi ESENSu Ürünleri Mühendisi0 422 238 01 47 - 48358
Mahmut İLHANSu Ürünleri Mühendisi0 422 238 01 47 - 48358
Erhan AKGÜNSu Ürünleri Mühendisi0 422 238 01 47 - 48358
​Funda BAŞER ​Teknisyen​0 422 238 01 47 - 48​360

 


İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğ​ü

​​​

Vahap ŞAHİN

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

​ÖZGEÇMİŞ

ADI SOYADIVahap ŞAHİN
UNVANIŞube Müdür V.
TELEFON0 422 238 01 48
E-POSTAvahap.sahin@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİMalatya - 1972
EĞİTİM DURUMUMalatya Lisesi
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Teknolojisi Mühendisliği
YABANCI DİLİngilizce
BİLGİSAYARİleri düzey Windows ve Ofis programları
ÇALIŞMA HAYATI* 1997 yılından Tekel Genel Müdürlüğü Malatya Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başladı.
* 1997 - 2001 yılları arasında yurdun değişik yerlerinde bulunan Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüklerinde eksper olarak görev yaptı.
* 2001 - 2007 yılları arasında Malatya Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü Bakım işleme Baş Mühendisi olarak görev yaptı.
* 2007 - 2009 yılları arasında Malatya Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü.
* 2010 yılında Tekel'in özelleştirilmesi nedeniyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğüne Mühendis olarak atandı.
* 2011 yılında vekaleten Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü yürüttü
* 2011 - 2012 yılları arasında vekaleten Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü yaptı.
* 2012 - 2014 yılları arasında vekaleten Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü yaptı.
* 01.01.2015 tarihinden itibaren İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Görevini vekaleten yürütmektedir.
MEDENİ DURUMUEvli ve iki çocuk babası


İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

​a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak,

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak,

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

ADISOYADIUNVANIİŞ TELEFONUDAHİLİ TELEFONU
VahapŞAHİNŞube Müdür V0 422 238 01 47 - 48204     206
RuhiAZINAmbar Memuru0 422 238 01 47 - 48205
HıdırARDIÇAraştırmacı0 422 238 01 47 - 48445
Mehmet
ŞİMŞEKAyniyat Say.0 422 238 01 47 - 48215
​Mettin
​BAYSAL
​Tekniker
​0 422 238 01 47 - 48
​434
Özgür ŞafakUÇAKKoruma ve Güvenlik Gör.0 422 238 01 47 - 48443
Alim
GENÇKoruma ve Güvenlik Gör.0 422 238 01 47 - 48443
Emrah
EVRENKAYAKoruma ve Güvenlik Gör.0 422 238 01 47 - 48443
Avni
AVARKoruma ve Güvenlik Gör.0 422 238 01 47 - 48443
Recep
ALICIKoruma ve Güvenlik Gör.0 422 238 01 47 - 48443
Erdinç
KARDANMakina Mühendisi0 422 238 01 47 - 48210
Emine KARADAĞMemur0 422 238 01 47 - 48350
Fuat DEMİRCİMemur0 422 238 01 47 - 480
MehmetALKAYAMemur0 422 238 01 47 - 48213
AbuzerÇİÇEKSivil Sav.Uz.0 422 238 01 47 - 48352
AliDEĞİRMENCİŞef0 422 238 01 47 - 48213
A.KadirALTUNSOYŞef0 422 238 01 47 - 48353
A.VahapDÖNMEZŞoför0 422 238 01 47 - 48355
EnverAYDINŞoför0 422 238 01 47 - 48355
NamıkYILDIZTekniker0 422 238 01 47 - 48213
Nusrettin ÇOLAKTekniker0 422 238 01 47 - 48213
Cahit
AYDOĞANTekniker0 422 238 01 47 - 48352
​Taşkın
​ARIKAN
​Şef
​0 422 238 01 47 - 48
​445
MehmetAYBARTekniker0 422 238 01 47 - 48353
Nurettin YILMAZTeknisyen0 422 238 01 47 - 48443
ŞükrüKOÇTeknisyen0 422 238 01 47 - 48210
NizamettinKINIKTeknisyen0 422 238 01 47 - 48212
M.Serkan
KESKİNKILINÇTeknisyen0 422 238 01 47 - 48209
​Dilruba
​AKGÜL
​Teknisyen
​0 422 238 01 47 - 48
​209
​Özkan
​ÖZER
​Bilg.İşletmeni
​0 422 238 01 47 - 48
​209
SonerKATIRCITeknisyen0 422 238 01 47 - 48209
MuhammedKARABULUTTeknisyen0 422 238 01 47 - 48207
Muharrem GÜRLEKTeknisyen0 422 238 01 47 - 48215
M.Akif
ÖZBEYV.H.K.İ.0 422 323 33 77 - 48
Emeksiz
Pınar
MENDEŞTeknisyen
0 422 238 01 47 - 48209
Arzu ERKMEN(İLHAN)V.H.K.İ.0 422 238 01 47 - 48208
​Erkan 
​EROL
​Mühendis
​0 422 238 01 47 - 48
​434
Cevdet
TAŞKAYAZiraat Teknikeri0 422 238 01 47 - 48434
HaydarBİRİZiraat Teknikeri0 422 238 01 47 - 48353
AbdulkerimŞİŞMANİşçi0 422 238 01 47 - 48355
Ahmet AYDAŞİşçi0 422 238 01 47 - 48355
Ahmet SEZGİNİşçi0 422 238 01 47 - 48355
Ahmet ŞAHİNİşçi0 422 238 01 47 - 480
Bilal AKINİşçi0 422 238 01 47 - 48355
ErbilÖZDEMİRİşçi0 422 238 01 47 - 48208
Fuat AYDOĞANİşçi0 422 238 01 47 - 48355
H.BayramÇAVUŞİşçi0 422 238 01 47 - 48Emeksiz
Halil TOPALİşçi0 422 238 01 47 - 48355
HaticeÖZDEMİRUsta
0 422 238 01 47 - 48201
Makbule IŞILDAKİşçi0 422 238 01 47 - 48113
GıyasettinKILIÇİşçi0 422 238 01 47 - 48443
Mine YAKUTİşçi0 422 323 33 77Emeksiz
MuratÖZBEYİşçi0 422 238 01 47 - 48208
MustafaFIRATİşçi0 422 238 01 47 - 48355
Nihat DİLEKİşçi0 422 238 01 47 - 48201
NurettinARIİşçi0 422 238 01 47 - 48113
Ömer ERDOĞANİşçi0 422 238 01 47 - 48113
SerkanÇELİKİşçi0 422 238 01 47 - 48201
ŞaziYILMAZİşçi0 422 238 01 47 - 48355
ŞerifEKEİşçi0 422 238 01 47 - 48205
Mehmet 
GÜNAY
Teknisyen
0 422 238 01 47 - 48210
Zeynep ARSLANİşçi0 422 238 01 47 - 48113
Ayfer ALTINTAŞ4/C Geçici Personel0 422 238 01 47 - 48207
Çiğdem KARABULUT4/C Geçici Personel0 422 238 01 47 - 48113
EtemKIRTEKE4/C Geçici Personel0 422 238 01 47 - 48443
Fuat ULUKAYA4/C Geçici Personel0 422 238 01 47 - 48433
Aygül
DERİNCE
Bilgi İşl.Usta
0 422 238 01 47 - 48207
​Selda
​MÜLAYİM
​4/C Geçici Personel
​0 422 238 01 47 - 48
​207

 


''