14.9.2018 / Gösterim Sayısı : 164

İlimizde uygulanan Genç Çiftçi Projeleri İncelemeleri...

#İlimizde uygulanan Genç Çiftçi Projeleri İncelemeleri.

İl Müdür Yardımcımız Sayın Zülküf YILDIRIMOĞLU, Kırsal Kalkınma ve Destekleme Şube Müdürü Ahmet ERKEK ve İl Proje Koordinatörleriyle beraber Bakanlığımızdan destek alarak ilimizde uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projelerini ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi uygulamalarını yerinde incelediler.

2018/12 no'lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Tebliği çerçevesinde yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik Arapgir İlçesinde gerçekleştirilen Genç Çiftçi projeleri ziyaret edildi.

İlçenin önemli tarımsal ve gelir kaynaklarından olan Arapgir köhnü üzümünden pekmez, pestil ve orcik üretimine yönelik iki proje ile yine yörenin önemli gelir kaynaklarından olan Arapgir Mor Reyhanından distilasyonla yağ üretimine yönelik bir adet proje uygulanmış olup bu projelerle coğrafi işaretli her iki ürünün katma değeri artacaktır. Yörede mor reyhan üretim sahaları artmakta olup bu projelerin uygulanmasıyla üretim sahaları daha da artacak ve üreticilerin ürünlerini pazarlama noktasında büyük bir katkı sağlayacaktır. Üç çiftçimizin gerçekleştirmiş olduğu yatırımlara karşılık her birine 30.000 TL olmak üzere toplam 90.000 TL hibe desteği verilecektir.

Yatırımları ve mor reyhan ekiliş sahalarını yerinde ziyaret eden İl Müdür Yardımcımız Sayın Zülküf YILDIRIMOĞLU, yatırımların ilçenin çehresini değiştireceğini ve çiftçinin ürününü değerlendirmesi noktasında, yörenin istihdamına ve ekonomisine katkılar sağlayacağını ifade ederek 2018/12 nolu tebliğ kapsamında İlimiz genelinde 128 arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, 5 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler, 983 adet büyükbaş-sığır alımı, 8 adet çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, 3 adet fide, fidan ve süs bitkisi yetiştiriciliği, 3 adet ipekböceği yetiştiriciliği, 50 adet kanatlı, 15 adet kapama meyve bahçesi yetiştiriciliği, 59 küçükbaş-keçi alımı; 255 adet küçükbaş-koyun alımı, 12 adet mantar yetiştiriciliği, 7 adet örtü altı tesisi yapımı, 7 adet de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler olmak üzere toplam 1535 adet onaylanmış hibe başvurusu alınmıştır."dedi.

İlimize tahsisi yapılan 6.330.000 Tl karşılığında 211 adet proje İl Değerlendirme Komisyonu'nun değerlendirmesi sonucu programa alınmış olup bu projelerin;

27 adedi arı yetiştiriciliği ve bal üretimi (40 adet arılı kovan ve arıcılık ekipmanları içerikli),

3 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler,

104 adet büyükbaş-sığır alımı (her bir proje için 5 adet olmak üzere 520 büyükbaş-sığır alımı içerikli),

4 adet çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

1 adet fide, fidan ve süs bitkisi yetiştiriciliği,

8 adet kanatlı yetiştiriciliği (450 adet gezen tavuk ve kümes yapımı içerikli),

10 adet kapama meyve bahçesi yetiştiriciliği,

2 adet küçükbaş-keçi alımı, (her bir proje için 37 adet olmak üzere 74 adet keçi alımı içerikli),

40 adet küçükbaş-koyun alımı (her biri 34 adet olmak üzere toplam 1360 adet koyun alımı içerikli),

3 adet mantar yetiştiriciliği,

5 adet örtü altı tesisi yapımı,

4 adet Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri imzalanmış ve uygulamalar devam etmektedir. Projelerini gerçekleştiren genç çiftçilere hibe ödemeleri yapılacaktır. 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı 2016/37 nolu Tebliğ çerçevesinde, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme niteliğinde değirmen makinaları alımı gerçekleştiren ilimizdeki bir un fabrikası ile yine Organize Sanayi Bölgesinde yeni tesis yatırımı şeklinde inşaat yatırımı ve makine ekipman alımını tamamlayan kuru kayısı işleme tesisini yerinde ziyaret eden İl Müdür Yardımcımız Zülküf YILDIRIMOĞLU, yatırımlar ile daha hijyenik ortamlarda kalite ve verimliliği yüksek üretimin gerçekleştiğini, dolayısıyla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlandığını belirterek her iki yatırımcıya gerçekleştirmiş oldukları yatırımları için toplam 1.483.407,84 TL Hibe Desteği verileceğini belirtti.

 


''