T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Su Verimliliği Seferberliği Eğitimi

Yayın Tarihi : 11.11.2023
Ülkemiz, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında yer almakta olup iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek ülkeler arasında kabul edilmektedir.  Havzalarımızdaki su varlığına ilişkin gelecek projeksiyonları su kaynaklarımızın önümüzdeki yüz yıl içerisinde yüzde 25'e varan oranlarda azalabileceğini göstermektedir. Ulusal çalışmaların sonuçlarına ve uluslararası göstergelere göre ülkemiz "su stresi” altındaki bölgeler arasında yer almakta olup ülkemizi bekleyen kuraklık ve su kıtlığı riskine karşı proaktif yaklaşım ilkesiyle "su kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir kullanımına” yönelik politika ve eylemlerin hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 

10/7/2018 tarih ve 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Resmî Gazete 10/7/2018-30474)  ile Ülkemizde; su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına dair politikaların oluşturulması ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması maksadıyla 31 Ocak 2023 tarihinde ulusal ölçekte başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği” Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. 

Seferberliğin ilk çıktısı olarak 4 Mayıs 2023 tarihli 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe giren "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” kapsamında ülkemizde bütün sektörlerde verimliliğin yaygınlaştırılması maksadıyla ulusal hedefler, öncelikli stratejiler ve önümüzdeki 10 yıla yönelik Sektörel Eylem Planları oluşturularak su verimliliği resmi internet adresinde https://www.suverimliligi.gov.tr/yayinlar/ bölümünde paydaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.

Ulusal ölçekte, bütün paydaşlarımızın sürece katılımının teşvik edilmesi ve suyumuzun geleceği konusunda toplumsal duyarlılık inşa edilmesi, belirlenen hedeflerin ve eylem planlarının ulusal ölçekte kalıcı sahiplenmeyle ve bütün paydaş kurum ve kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirilmesi hususuna istinaden; Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan eylemlerin sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesi, İlgili kurum/kuruluşlar tarafından gerekli katkı ve desteğin sağlanması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede İlimizde Su Verimliliği Seferberliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, Milli Eğitim Müdürlüğünün Katkıları ile 09.11.2023 tarihinde Begüm Kartal İlköğretim Okulunda su kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili farkındalık eğitimi verilmiştir.

Düzenlenen eğitime; İl Müdürümüz Osman Akar, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Esra Bayır, Okul Müdürü İlkay Emre, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü eğitimcileri, öğrenciler ve personellerde katıldı. 

Eğitim sonunda öğrencilere eğitici, öğretici etkinlik kitabı ve çanta hediye edildi.