T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yüzde 75 Hibeli Dörtlü Karışım Yem Bitkisi Tohum Dağıtımı Yapıldı

Yayın Tarihi : 8.11.2023
Yüzde 75 Hibeli Dörtlü Karışım Yem Bitkisi Tohum Dağıtımı Yapıldı.

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından; İlimiz üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu yem bitkilerini üretmek, meralar üzerindeki hayvan otlatma baskısını azaltmak, meraları dinlendirmek amacıyla; "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" kapsamında sertifikalı yem bitkisi tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen tohum dağıtım programına, Doğanşehir Kaymakamı Sayın Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Malatya Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Abdullah Ertan, Şube Müdürleri, Protokol üyeleri ve proje kapsamındaki üreticiler katıldı.

Proje çerçevesinde 650 üreticiye toplam 175.000 kg tohum teslim edilmiş, dağıtılan tohumların toplam proje bedeli 3.500.000 TL olup, Bakanlığımız tarafından 2.625.000 TL hibe desteği, üreticilerimizden ise 875.000 TL katkı sağlanmıştır.

Proje ile; sertifikalı yem bitkisi tohumunu kullanmak ve yaygınlaşmasını teşvik etmek,  birim alandan daha fazla verim elde etmek, küçük aile işletmelerinin gelirini arttırmak, boş bırakılan/atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.