T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimizde "TAKEP" Kapsamında Ekimi Yapılan Arpa ve Buğday'da Çimlenme İstenilen Düzeyde

Yayın Tarihi : 16.01.2023

Konu ile ilgili İl Müdürümüz Tahir Macit; "İlimizde çeşitli nedenlerle ekilemeyen atıl, boş ve nadasa bırakılan alanların tarımsal üretime kazandırılması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz "Tarımsal Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında 2022 yılı sonbahar döneminde hububat ürün grubunda (arpa, buğday) 3 adet alt proje uygulamaya konulmuştur. Uygulanan projeler ile İlimiz genelinde 650.000 kg sertifikalı arpa ve buğday tohumluğu  %75 hibeli olarak tedarik edilmiş yaklaşık 30.000 dekar alana ekiliş yapılmak üzere 1.044 üreticimize teslim edilmiştir. Teslim edilen tohumlukların ekim işlemleri ekim-kasım ayları içerisinde tamamlanmıştır.

 

Ocak ayı içerisinde proje sahalarının kontrollerine başlanmış olup, yapılan fenolojik gözlemlerde çıkışların uniform olduğu, kardeşlenmenin gerçekleştiği, bitki boylarının istenilen düzeyde olduğu görülmüştür. Hasat işlemleri Haziran-Temmuz aylarında yapılacak olup, iklim şartlarının uygun olması halinde yaklaşık 13.500 ton ürün elde edileceği tahmin edilmektedir."dedi.