Hayvan Varlığı

​HAYVANIN CİNSİ
SAYISI (Baş) 
HAYVANIN CİNSİ
SAYISI (Baş)
Koyun 225.644
 At1.279
Keçi60.347
 Katır603
Toplam Küçükbaş285.991 Eşek1.456
Sığır – Saf  Kültür53.932
 Toplam Tek Tırnaklı3.338
Sığır – Kültür Melezi73.772
 Yumurtacı Tavuk530.550
Sığır – Yerli – Diğer 8.445
 Etçi (Broiler) Tavuk2.845.945
Toplam Büyükbaş136.149 Hindi2.443
Fenni Kovan85.781
 Ördek895
Kara Kovan2.773
 Kaz573
Toplam Kovan Say.88.554 Toplam Kanatlı 3.380.406

 

''