24.9.2018 / Gösterim Sayısı : 108

Organik Arıcılık Destekleme Başvuruları...

Organik Arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine Dair Tebliğ (No:2018/23), 21/02/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar doğrultusunda 15/05/2018 tarih ve 30422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ ile Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesi(OAYYD) çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile organik arıcılık faaliyetinde bulunan yetiştiricilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Organik Arıcılık Desteklemeleri için çiftçilerinizin 02/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dilekçesi, uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile TBS'de kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Organik Arıcılık yapan çiftçilerimizin 02/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, 2018 yılı üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlar getirmesini, bol kazançlı olmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


MALATYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


''